Posts

Operativno lečenje bolesti štitaste žlezde.

Poremećaji tiroidne funkcije, hiper ili hipotiroidizam, obično…

Operacija štitne žlezde

Operacijom se uklanja deo ili cela štitsta žlezda. Preciznosti…