Posts

Antitiroidni lekovi

Antitireoidni lekovi su lekovi koji koče stvaranje i otpuštanje…