Posts

Hipotiroidizam kod starijih

Kada se pomisli da u starije osobe postoji snižena funkcija…