Posts

Subakutni tireoditis

/
Subakutni tiroiditis je prvi put opisan 1904. godine i nekada…

Subklinička hipotireoza

/
Subklinička hipotireoza se karakteriše povišenim TSH i normalnim…

Tiroidna autoantitela

/
Antitela su belančevine iz klase globulina koja nastaju u imunskom…

Problemi u hipotiroidizmu

/
Hipotiroidizam predstavlja stanje snižene proizvodnje, poremećene…