Posts

Matičnjak ublažava simptome hipertireoidizma

Matičnjak (Melissa officinalis) je jedna od veoma korišćenih…

Ishrana kod pojačane funkcije štitaste žlezde

Kao i kada je u pitanju hipotireoidizam, ne možemo reći da…

Bolesti štitaste žlezde kod dece dijabetičara

Savremena istraživanja su pokazala da postoji veza između autoimunih…

Srce u hipertireozi

Hipertireoza je metabolički poremećaj koji itekeko utiče…

Tiroidna oluja

Tiroidna oluja ili kriza je potencijalno opasno po život stanje…