Posts

stitasta-zlezda
, ,

Poremećaj funkcije štitaste žlezde

Štitasta žlezda je jedna od veoma važnih žlezdi u organizmu…
hashimoto komplikacije
, ,

Komplikacije hipotireoidizma

Ukoliko se ne primeni odgovarajuća terapija, smanjena funkcija…