Hipotireoza je smanjeno stvaranje hormona štitaste žlezde. Hipotireoza može da nastane usled poremećaja same žlezde (primarna hipotireoza) ili viših struktura mozga, hipofize i hipotalamusa, koje kontrolišu njenu funkciju (sekundarna i tercijarna hipotireoza).

Uzroci mogu biti različiti :
– Hashimotov tireoiditis – autoimuna bolest u kojoj ćelije imunog sistema napadaju vlastito tkivo žlezde.
– Subakutni tireoiditisi (prolazne upale tkiva štitaste žlezde) mogu dovesti do kratkotrajne hipotireoze
– Nekontrolisano lečenje hipertireoze
– Bolesti hipofize i hipotalamusa
– Nedostatak ili višak joda, naročito u planinskim predelima.