Šta je prevencija za bolesti štitaste žlezde?

Štitasta žlezda je osnovni regulator u ljudskom organizmu.…
, , ,

Endokrina orbitopatija

Endokrina orbitopatija je posledica zapaljenskih promena svih…

Činjenice o karcinomu štitaste žlezde

Svi simptomi koji upućuju na probleme sa štitnom žlezdom moraju…

Negativne posledice primenom radioaktivnog joda

Terapija hipertireoze radioaktivnim jodom može dovesti do oštećenja…

Tiroidna oluja

Tiroidna oluja ili kriza je potencijalno opasno po život stanje…

Tiroidna autoantitela

Antitela su belančevine iz klase globulina koja nastaju u imunskom…