, ,

Jod i selen za zdravu štitastu žlezdu

Kada se govori o funkciji štitaste žlezde u stvaranju hormona…