Veza između autoimunog tireoiditisa i dijabetesa tip I

Autoimune bolesti su relativno česte u opštoj populaciji. Do…